Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Seleksjon og andel av utsortering under 3 faser av fangstfasen i bunntrål med ulike seleksjonssystem

Publikasjonsår
2009  
Utgivelsesspråk
Engelsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Grimaldo, Eduardo

Larsen, Roger B.

Sistiaga, Manu Berrondo

Madsen, Niels

Breen, Mike

Engelsk dokumenttittel
Selectivity and escape percentages during three phases of the towing process for codends fitted with different selection systems  
Institusjon
Universitetet i Tromsø/Norges fiskerihøgskole  
Dokumenttype
Tidsskrift artikkel  
Tidsskrift
Fisheries Research
Volum 95, Utgavenummer 2, Side 198 til 205
Identifikator
DOI (Artikler/bokkapitler: 10.1016/j.fishres.2008.08.019  
Fulltekst tilgang URLer
 
Redskap

Trål

Undersøkelse
Seleksjon  
Biotop
Hav  
Formål
Forskning  
Geografisk område
Norske Farvann, Norskehavet  
PDF Fil
 
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter
Lagt til av
Roger Larsen  
Opprettet
2014-02-06  
Sist redigert
2014-02-06  
Id
129